Vượt Ải Môn Phái

Vượt Ải Môn Phái

Hướng Dẫn
  • Thời gian: 12:00 – 21:54 Thứ 7.
  • Đối tượng: Cấp 50.
  • Hình thức: Cá nhân hoặc Tổ đội.

  • Tại giao diện hoạt động , người chơi chọn nhiệm vụ vượt ải môn phái, chọn vào 1 trong 4 phó bản môn phái Thần Cơ Doanh, Tiêu Diêu Quan, Vạn Yêu Cung, Côn Lôn Sơn.

  • Sau khi vào phó bản, cần đối phó hàng loạt đệ tử của các môn phái bao vây.

  • Sau khi đánh bại vòng vây, thì vào khiên chiến với đám BOSS với sức mạnh vô địch, pháp lực cao siêu .

  • Đánh bại các BOSS ở mỗi phó bản xem như vượt ải thành công.
Quy Tắc
  • Vượt ải chia thành 2 dạng Dễ và Khó, Dễ không xếp hạng, Khó sẽ xếp hạng, mỗi thứ 21h thứ 7 sẽ tổng kết xếp hạng.
  • Dễ có 1 lượt tham gia, Khó có 3 lượt. Nếu vượt thành công Khó sẽ nhận tự động nhận thưởng Dễ và không thể khiêu chiến Dễ.
Phần Thưởng
  • Vượt ải thành công nhận được Rương vượt ải, mỗi nhóm LV trong TOP BXH sẽ có phần thưởng hấp dẫn.
PR code
Chat với chúng tôi