Thập Thế Kính

Thập Thế Kính

Nội Dung
 • Thời gian: 15:00 Chủ Nhật.
 • Đối tượng: Tổ đội ít nhất 3 người cấp 65 trở lên.
Hướng Dẫn
 • Nhiệm Vụ: Thập Thế Kính
  • Người chơi cấp 65 trở lên đến NPC Đồng Bán Tiên – Kim Lăng (68,62) nhận nhiệm vụ Thập Thế Kính.

 • Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ theo giao diện nhiệm vụ bên trái.
 • Vật phẩm: Tiền Thế Bí Lục
  • Tham gia hoạt động Rồng thiên, Nhiệm vụ Sư môn, Vận chuyển, Hành Tửu Lệnh sẽ có cơ hội nhận được Tiền Thế Bí Lục.

 • Nộp Tiền Thế Bí Lục tại NPC Bạch Văn Đại Sư – Hàng Châu (36,69) để mở Thập Thế Kính.

 • Boss Thập Thế Kính
  • Sau khi nộp đủ Tiền Thế Bí Lục, sẽ mở Boss Thập Thế Kính.
  • 15:00 thứ 7 của tuần, tất cả người chơi đạt cấp 65 trong server tổ đội ít nhất 3 người vào tham chiến Boss.
  • Mỗi nhân vật có tối đa 10 lần vào tham chiến Boss.

Phần Thưởng
 • Rương Vàng:

 • Rương Bạc:

 • Rương Đồng:

 • Hệ thống sẽ xếp hạng sát thương cá nhân và gửi số lượng phần thưởng tương ứng qua Thư.

PR code
Chat với chúng tôi