Nhiệm Vụ Đột Phá

Nhiệm Vụ Đột Phá

Hướng Dẫn
 • Đối tượng: Nhân vật đạt cấp 110.
 • Tại giao diện Kỹ năng, chọn kỹ năng 110 và nhận nhiệm vụ Đột phá.

 • Cần tổ đội 5 người để vào Phó bản.
 • Trong phó bản sẽ xuất hiện 2 Boss.
  • Thần Đồ: Sát thương cao nhưng Phòng thủ thấp.
  • Uất Lũy: Sát thương thấp nhưng Phòng thủ cao.
 • Người chơi cần kéo Thần Đồ đến gần Uất Lũy, có thể gây sát thương lên Thần Đồ, nhưng không để Thần Đồ chết. Nếu Thần Đồ chết, nhiệm vụ sẽ thất bại.
 • Sau khi 2 Boss giao tiếp sẽ tiến hành nhập thể thành Boss Kim Cang Môn Thần.

 • Tiến hành tiêu diệt Boss Kim Cang Môn Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu Ý
 • Cần tổ đội có 5 phái, sẽ hỗ trợ với nhau để vượt phó bản.
 • Khi boss Nộ, nếu cả 5 thành viên trong đội đều bị chết, boss sẽ hồi lại đầy máu.
 • Sử dụng khống chế khi xuất hiện các Tiểu quái.
 • Y Sư chú ý giải trừ choáng và hồi máu cho đội.
Phần Thưởng
 • Mở Đột phá, có thể học kỹ năng 110.
 • Vật phẩm Yêu Hồ Nội Đan x1.

PR code
Chat với chúng tôi